In 1982 werd de Alphense Oldtimerdag voor het eerst georganiseerd. Hiermee werd de basis gelegd voor een uniek jaarlijks terugkerend evenement voor jong en oud. Mede door de aanwezigheid en inzet van vele vrijwilligers en sponsoren in de afgelopen jaren groeide dit evenement uit tot het grootste Oldtimer spektakel in onze regio. Inmiddels is het door de gemeente Alphen aan den Rijn bestempeld als één van de drie A-evenementen met jaarlijks circa 30.000 bezoekers en ca. 90 dagvrijwilligers. Ons concept met Concours d’ Elegance (rondritten), oldtimerfestival met div. podia live muziek, 300 voertuigen, sponsorpresentaties en de  kinderkermis zijn inmiddels een begrip in heel Nederland.


Taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter:

Verantwoordelijk voor het goed functioneren van het bestuur, het “team”.

Voorbereiden  en voorzitten van het reguliere team-overleg/vergaderingen.

Representatie van het evenement bij de gemeente bij de formele bijeenkomsten.

Het onderhouden van goede contacten met de media zoals tv, radio, kranten en social media.

Presenteren van de Oldtimerdag bij de afsluiting van het evenement en de prijsuitreiking.

Samenwerken met de secretaris  voor het samenstellen van de agenda en doornemen van de notulen.

Met de penningmeester zicht houden op de begroting en er voor zorgen dat we verantwoord met de subsidies en sponsorgelden omgaan.

Overzicht houden op de planning, het waar nodig aansporen, iedereen een kans geven en de ruimte geven om iets moois te bedenken en ontwikkelen ten faveure van het evenement.

 


Kortom , een prachtige functie  waarin je zult gaan werken met een enthousiast team en daaromheen vele tientallen enthousiaste vrijwilligers  waarin ieder zijn taak heeft of kan pakken. Je komt in een ervaren team dat gewend is dit evenement te organiseren. Je hoeft daarmee niet alles zelf uit te vinden.

De inzet van de voorzitter is te overzien met +- 7 reguliere overleggen/vergaderingen per jaar, het opstellen van de agenda en het voorzitten van het overleg/vergadering. De contacten met de media zijn vooral in de aanloop naar het evenement in september wat intensiever maar die uren zijn op 1 hand te tellen. Uiteraard een en ander ook afhankelijk van je eigen invulling.

Gevraagd profiel : een communicatief vaardig en enthousiast persoon die in staat is de samenwerking in het team en met de buitenwereld te ontwikkelen. Een teamplayer dus!

De formele verantwoordelijkheid is gebaseerd op gezamenlijke bevoegdheid in de stichting . Besluiten dienen genomen te worden in een overleg/vergadering met een meerderheid van minimaal 2/3e van de uitgebrachte stemmen waarvan minimaal 2/3e van het bestuur aanwezig dient te zijn. De vertegenwoordiging van het bestuur (bankzaken, volmachten, etc.) bestaat uit minimaal 2 bestuursleden waarvan 1 bestuurslid uit het hoofdbestuur (voorzitter-secretaris-penningmeester). Tijdens de laatste voorbereidingen op het evenement werken we met dan al gemaakte afspraken en budgetten zodat een verantwoordelijke uit ons team goed zelfstandig verder kan.

Meer weten? Vind ons op Facebook, oldtimerdagalphen.nl, Instagram of stuur ons een mailtje